Här en kort presentation.
Läs mer om SNiS på EHSS' medlemssida (med lösenord)!

Definition synergonomi enligt IEA

Synergonomi är en mulitidisciplinär vetenskap gällande synprocesser och hur dessa påverkar interaktionen mellan människan och hennes omgivning. Disciplinen omfattar även teoretiska principer, data och metoder för design i avsikt att optimera människans välbefinnande och funktion. Ämnesområden är synmiljön, belysning och synkrävande arbete, synsystemets funktion och funktionsstörningar, ögonbesvär samt säkerhet, synkorrektion och synhjälpmedel.

Bakgrund SNiS


2006 startade Synergonominätverket i Sverige som vi idag kallar SNiS. 2006 var året då Ann-Kristin Nyström och Per Nylén påbörjade diskussioner om behovet och nyttan med att verka för att synliggöra synergonomi. Det första mötet ägde rum på Arbetsmiljöverket 2006 och frågeställningen gällde att utveckla Belastningsergonomiföreskriften 1998:01 till att omfatta synergonomi. Idag är Synergonominätverket i Sverige etablerat. SNiS ska vara ett forum för goda samarbeten inte minst över yrkesgränserna som berörs och arbetar med synergonomi.

SNiS i praktiken

SNiS är ett ideellt nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av synergonomi. Vår målsättning är att ha seminarium höst och vår för att medverka till att:

• kunskapsutveckla oss inom synergonomiområdet

• upprätthålla kunskap inom synergonomins område

• ergonomifrågeställningar omfattar riskbedömning av synergonomi

SNiS omfattar i dagsläget ca 75 personer. Intresserad av medlemskap? Hör av dig!

Ann-Kristin (Anki) Nyström (klicka på namnet för e-post)
ordförande för SNiS

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile