Certifiering till Europaergonom

Varför?

Intresset för certifiering och kraven på ergonomer att bevisa sin kunskapsnivå ökar, mycket på grund av att allas verksamhet blivit allt mer internationell. Större företag ser det som en nödvändighet att ergonomerna i företaget certifierar sig samtidigt som mindre företag och konsultbolag krävs ha certifierade personer för att få uppdrag. Att ansöka till Eur.Erg. fungerar även som ett stöd i det viktiga kontinuerliga arbetet av personlig utveckling inom ergonomiområdet (CPD, Continuous Professional Development).

Titeln Europaergonom, European Ergonomist, Eur.Erg., är viktig då den ger ett bevis på omfattande teoretiska och praktiska kunskaper inom det breda ergonomiområdet. I en allt mer globaliserad företagsvärld har nyttan visat sig stor i bland annat samarbete mellan personer i olika organisationer. Kraven ökar även på att kunna bevisa sin ergonomikompetens. I Finland finns t.ex. nu en lag att konsulter måste bevisa sin ergonomikompetens för att kunna ta vissa uppdrag.

Vilka krav ställs?

Kraven för att bli certifierad europaergonom är en kombination av utbildningskompetens och praktisk erfarenhet inom relevanta områden. Översatt till svenska utbildningsförhållanden krävs i princip en sammanlagd akademisk utbildning om 3 år, varav minst 1 år inom ergonomiområdet. För ergonomi gäller här givetvis den breda, internationella definitionen. Den praktiska erfarenheten ska omfatta minst tre år, varav minst två år med självständigt projektansvar. Den praktiska verksamheten ska vidare vara inom tillämpad ergonomi, dvs. i form av utvecklingsarbete, konsultverksamhet eller liknande inom arbetsliv, konsumentprodukter, handikappsektor etc.

De ämnesområden inom utbildning som är obligatoriska enligt CREE:s krav är bl.a.:
• Ergonomiska principer
• Humanvetenskap
• Arbetsanalys och undersökningsmetodik
• Människor och teknik
• Design av tekniska system
• Tillämpad ergonomi (projektarbete)
• Professionell know-how samt övrigt (kunskap om tex. lagar, arbetsmiljö, förändringsprocesser)

Detaljer finns i ansökningsdokumenten. På denna undersida finns även mera information på engelska.

Hur bär man sig åt?

Certifieringen ansöker man om och för Norden hanteras ansökningarna av Nordiska Ergonomisällskapets (NES) auktoriseringskommitté, på uppdrag av CREE (Centre for Registration of European Ergonomists). CREE:s syfte är att samla och harmonisera arbetet med ergonomi inom de 15 europeiska ergonomiföreningarna samt att certifiera ergonomer till titeln Europaergonom. Mer information om CREE samt en förteckning över auktoriserade ergonomer, i Sverige ca 40 och totalt i Europa ca 400, finns på CREE:s hemsida.

NES auktoriseringskommitté har följande ledamöter: Anders Sundin, ordf. och CREE representant, Roland Örtengren, Ulla Munch samt Malin Moosberg.

Certifieringen kostar 4000kr* (NAB avg.) + 2000 kr (CREE register avg.), totalt 6000kr och gäller i 5 år. Avgiften betalas efter att ansökan blivit godkänd i CREE. Man får använda titeln dessa fem år. Det är två ansökningstillfällen varje år med deadline 6 mars samt 28 augusti då ansökan ska vara NES auktoriseringskommitté tillhanda.

Vart 5:e år måste man ansöka igen för att förnya certifieringen och visa att man fortfarande jobbar inom området. Kostnaden för förnyande av ansökan är 2000kr + 2000 kr, totalt 4000kr. Denna ansökan är kortare men stort fokus läggs på att man har vidareutvecklat sig inom ergonomi.

Anders Sundin och Roland Örtengren (klicka på namnen för e-postadresser!) svarar på frågor om hur auktoriseringen går till och om blanketten och avgifter. Anders nås på 0733-98 96 35,
Roland på 031-772 3654.

*Gäller om man har inbetalt medlemskap till nationell ergonomiförening (EHSS, Vinnis etc). Annars är denna avgift 6000kr.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile