Information och blanketter för ansökan om Europaergonom, Eur. Erg.

Information om European Ergonomist på engelska

Requirements for registration of European Ergonomists

Ansökningsformulär Word och Excel för ny ansökan och Word för ansökan om förlängning.
OBS! Både Word och Exceldokumenten behövs för en komplett ny ansökan. Vid förlängning räcker det med worddokumentet!

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile