Dokumentation och information

Här finner du dokumentation från olika aktiviteter inom och utanför EHSS. Viss dokumentation är förbehållen medlemmar (t.ex. EHSS-Nytt och video från seminarier) och kräver inloggning på medlemssidorna.

Bildserie som övergripande beskriver ergonomi enligt EHSS' synsätt

Ett bildspel har tagits fram av Jane Ahlin och Per-Johan Pettersson som övergripande beskriver vad ergonomi är för något. Välkomna att använda dessa fritt!

Bildserien finns att ladda ner här som Acrobat-bildspel där bilder kan tas bort men inte redigeras.

Adresslista över röstergonomer att konsultera angående röstergonomi

Genom ett samarbete med svenska nätverket för röstergonomer har vi fått tillgång till en lista över
röstergonomer som kan konsulteras i röstergonomiska frågor. Listan kan laddas ner här.

Vad är en standard och hur arbetar EHSS med dessa?

En kortfattad text som beskriver vad en standard kan användas till och hur EHSS arbetar med dessa finns för nerladdning här.

Bilder och annan dokumentation från EHSS' frukostseminarier
i Stockholm finner du här.

Seminarier i samband med årsmöten:

Stockholm 2018 hittar Du här.

Falun 2013 hittar Du här.

Luleå 2012 hittar Du här.

Synergonomiska checklistor och remissmall:

Visual ergonomics checklist

Synergonomisk checklista för arbetsplatsbesök

Mall för optikerremiss - Excellvariant för den som vill utforma en egen remissblankett

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile