Seminarier i Luleå 120319. Klicka på titel för dokumentation!

Välkomna till och presentation av ETS, vår nya Institution. Information om projektet ”framtidens gruva”.
Jan Johansson, prefekt och professor

Arbetsvetenskap och genus: framgångsfaktorer och tankefällor
Lena Abrahamsson, professor

En hållbar samhällsutveckling kräver ingenjörer med arbetsmiljökunskaper.
Magnus Stenberg, adjunkt och Levi pristagare

Ackord och effekter på hälsa och säkerhet
Bo Johansson, univ. Lektor, docent

Interorganisatorisk samverkan i ett gruppsykologiskt perspektiv.
Lena Rantakyrö, univ lektor

Nya Giron
Kjell Rask, adjunkt, Avdelningschef

N4C/IKT för renskötare.
Maria Udén, univ lektor, docent

Metoder för utvärdering av säkerhet i kontrollrum, ett samarbete Chalmers och LTU
Håkan Alm, professor

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile