EHSS-Nytt

EHSS-Nytt är föreningens nyhetsblad som normalt utkommer fyra gånger per år. Här förmedlas rikhaltig information om aktualiteter inom ergonomiområdet såsom nya forskningsrön, produkter, utbildningar etc. EHSS-Nytt distribueras elektroniskt till föreningens medlemmar via e-post.

Redaktörerna för EHSS-nytt, Cecilia Österman och Anna-Lisa Osvalder tar tacksamt emot bidrag till EHSS-nytt även från icke medlemmar!

Som medlem kan man logga in på medlemssidorna där det finns ett arkiv med gamla EHSS-nytt nedladdningsbara.

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile