Dokumentation från frukostseminarier i Stockholm
Klicka på titeln för att få upp OH-bilderna!

180207 Introduktion, belastningsergonomisk riskbedömning
Per Linberg, Högskolan i Gävle och Göran M Hägg, EHSS/ErgoMusic

171205 Hälsofrämjande ledarskap
Andrea Eriksson, Skolan för teknik och hälsa, KTH

161108 Hur kan vi bedöma risk för belastningsskador? Nya framsteg
Ida-Märta Rhen och Mikael Forsman, CAMM - Karolinska institutet

160301 Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården....och kanske i andra yrken?
Agneta Lindegård Andersson, Institutet för Stressmedicin, Göteborg

151201 Kan företagshälsovården planera aktivitetsbaserade kontor?, Linda Rolfö, KTH
Ljudupptagning synkad med Lindas bilder finns på medlemssidorna.

151110 Aktivt sittande: Fungerar det?. Wim Grooten, KI
Video från seminariet finns på medlemssidorna..

151006 Lean-konceptet i svensk industri och sjukvård - på gott och ont.
Per Sederblad, Malmö Högskola

150414 RAMP - en ny riskhanteringsmetod. Carl Lind, KTH, Lena Nord-Nilsson, Scania/KTH
En video från seminariet finns tillgänglig för medlemmar på medlemssidorna.

150303 Ergonomistandarder – omoderna, tråkiga och alldeles för få användningsområden. Eller….? Björn Nilsson, SIS och Tomas Berns, Ergolab

150210 Arbetets betydelse för ryggproblem - Charlotte Hall, SBU och Karin Harms Ringdal, KI

141202 Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö - Ruth Carlsson och Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket. Video från seminariet finns på medlemssidorna.

141007 Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? - Göran M Hägg, EHSS.

140408 Hur kan samarbetet mellan röstlogopeder och belastningsergonomer utvecklas? - Maria Södersten, Karolinska Institutet. OH-bilder. - Bok om röstergonomi. -
Röstergonomisk bedömning. Video från seminariet finns på medlemssidorna.

140304 Vibrationer - exponering och riskbedömning - Stefan Nygård från Arbetsmiljöverket.

140204 Utvecklingslinjer i forskningen kring psykosocial arbetsmiljö och hälsa - Töres Theorell

131008 Riskbeteende, individ kontra organisation - olika perspektiv kräver olika respons - Rebecca Stenberg.

130903 Hur kan vi praktiskt tillämpa 4§ om undersökning och riskbedömning i AFS 2012:2 - Belastningsergonomi med ett helhetsperspektiv? - Ruth Carlsson, Viveka Wiberg. Video från seminariet finns på medlemssidorna.

130409 Hur Atlas Copco stimulerar intresset för ergonomi i sina produkter - Magnus Persson
Informationsbryschyrer från Atlas Copco: Pocket guide Ergonomics, Pocket guide Vibrations

130305 Intressen och intressenter vid utformning av sunda arbetsmiljöer - Alexandra Moore

121106 Nya belastningsergonomiföreskriften AFS 2012:2 - Ruth Carlsson, AV
En snabb sammanfattning av den nya föreskriften finner Du här.

121002 Hört och lärt på NES2012 - Christina Jonsson, Susanne Glimne, Göran M Hägg (tre olika bildserier!)

120522 2012 – Europaåret för aktivt åldrande - Roland Kadefors

120306 Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser - Gunnar Aronsson

120207 Orkar man arbeta efter 65? - En presentation av studier av hälsan hos äldre i arbetslivet och effekter av att gå i pension - Hugo Westerlund

111101 Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? - Susanne Barkvik, Cecilia Olsson

111004 Farligt att sitta still? - Elin Ekblom Bak

110503 Hur kan förpackningsproducenter bidraga till förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin? - Birgitta Nilsson

110405 Kvinnors arbetsmiljö i industrin - Lisa Schmidt

110301 Kvinnors och mäns risk att drabbas av värk i nacke/arm vid olika nivåer av fysisk och psykosocial arbetsbelastning - En meta-analys - Catarina Nordander, Gert-Åke Hansson

110201 Att få människor att göra något åt belastningsergonomiska risker – ett försummat område. - Göran M Hägg

101207 Så jobbar vi med säkerhet och arbetsmiljö inom Scania - Thomas Paulsson

101102 Säkerhetskultur - Kejsarens nya kläder eller? - Carin Sundström-Frisk

101005 Så arbetar handeln med säkerhet och arbetsmiljö- Katrin Dagergren, Johan Bark

100504 Vad är affärsmässiga drivkrafter för arbetsmiljöarbetet? Räcker personalekonomi? - Ann-Beth Antonsson

100413 Hur CSN arbetar med utveckling av användbara IT-system för en effektiv verksamhet och bra arbetsmiljö? - Örjan Carlsson

100302 Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi-Anne Clausén

100216 Arbetsmiljö och företagets ekonomi: Vad kostar okunskapen?-Linda Rose

 

 

 

 

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile