Dokumentation från frukostseminarier i Stockholm
Klicka på titeln för att få upp OH-bilderna!

161108 Hur kan vi bedöma risk för belastningsskador? Nya framsteg
Ida-Märta Rhen och Mikael Forsman, CAMM - Karolinska institutet

160301 Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården....och kanske i andra yrken?
Agneta Lindegård Andersson, Institutet för Stressmedicin, Göteborg

151201 Kan företagshälsovården planera aktivitetsbaserade kontor?, Linda Rolfö, KTH
Ljudupptagning synkad med Lindas bilder finns här. Lösenordet är det aktuella för EHSS' medlemmar.

151110 Aktivt sittande: Fungerar det?. Wim Grooten, KI
Video från seminariet är tillgänglig för EHSS' medlemmear här. Lösenordet är det aktuella för EHSS' medlemmar.

151006 Lean-konceptet i svensk industri och sjukvård - på gott och ont.
Per Sederblad, Malmö Högskola

150414 RAMP - en ny riskhanteringsmetod. Carl Lind, KTH, Lena Nord-Nilsson, Scania/KTH
En video från seminariet finns tillgänglig för medlemmar på medlemssidorna.

150303 Ergonomistandarder – omoderna, tråkiga och alldeles för få användningsområden. Eller….? Björn Nilsson, SIS och Tomas Berns, Ergolab

150210 Arbetets betydelse för ryggproblem - Charlotte Hall, SBU och Karin Harms Ringdal, KI

141202 Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö - Ruth Carlsson och Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket. Video från seminariet är tillgänglig för EHSS' medlemmear här. Lösenordet är det aktuella för EHSS' medlemmar.

141007 Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? - Göran M Hägg, EHSS.

140408 Hur kan samarbetet mellan röstlogopeder och belastningsergonomer utvecklas? - Maria Södersten, Karolinska Institutet. OH-bilder. - Bok om röstergonomi. -
Röstergonomisk bedömning. Video från seminariet är tillgänglig för EHSS' medlemmear här. Lösenordet är det aktuella våren 2014 (se t.ex. EHSS-Nytt 2014:1 eller tidigare).

140304 Vibrationer - exponering och riskbedömning - Stefan Nygård från Arbetsmiljöverket.

140204 Utvecklingslinjer i forskningen kring psykosocial arbetsmiljö och hälsa - Töres Theorell

131008 Riskbeteende, individ kontra organisation - olika perspektiv kräver olika respons - Rebecca Stenberg.

130903 Hur kan vi praktiskt tillämpa 4§ om undersökning och riskbedömning i AFS 2012:2 - Belastningsergonomi med ett helhetsperspektiv? - Ruth Carlsson, Viveka Wiberg. Video från seminariet finns nu på medlemssidorna under "Dokumentation från seminarier". Logga in på medlemssidorna här (aktuellt lösenord finns i huvudet på EHSS-Nytt).

130409 Hur Atlas Copco stimulerar intresset för ergonomi i sina produkter - Magnus Persson
Informationsbryschyrer från Atlas Copco: Pocket guide Ergonomics, Pocket guide Vibrations

130305 Intressen och intressenter vid utformning av sunda arbetsmiljöer - Alexandra Moore

121106 Nya belastningsergonomiföreskriften AFS 2012:2 - Ruth Carlsson, AV
En snabb sammanfattning av den nya föreskriften finner Du här.

121002 Hört och lärt på NES2012 - Christina Jonsson, Susanne Glimne, Göran M Hägg (tre olika bildserier!)

120522 2012 – Europaåret för aktivt åldrande - Roland Kadefors

120306 Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser - Gunnar Aronsson

120207 Orkar man arbeta efter 65? - En presentation av studier av hälsan hos äldre i arbetslivet och effekter av att gå i pension - Hugo Westerlund

111101 Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? - Susanne Barkvik, Cecilia Olsson

111004 Farligt att sitta still? - Elin Ekblom Bak

110503 Hur kan förpackningsproducenter bidraga till förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin? - Birgitta Nilsson

110405 Kvinnors arbetsmiljö i industrin - Lisa Schmidt

110301 Kvinnors och mäns risk att drabbas av värk i nacke/arm vid olika nivåer av fysisk och psykosocial arbetsbelastning - En meta-analys - Catarina Nordander, Gert-Åke Hansson

110201 Att få människor att göra något åt belastningsergonomiska risker – ett försummat område. - Göran M Hägg

101207 Så jobbar vi med säkerhet och arbetsmiljö inom Scania - Thomas Paulsson

101102 Säkerhetskultur - Kejsarens nya kläder eller? - Carin Sundström-Frisk

101005 Så arbetar handeln med säkerhet och arbetsmiljö- Katrin Dagergren, Johan Bark

100504 Vad är affärsmässiga drivkrafter för arbetsmiljöarbetet? Räcker personalekonomi? - Ann-Beth Antonsson

100413 Hur CSN arbetar med utveckling av användbara IT-system för en effektiv verksamhet och bra arbetsmiljö? - Örjan Carlsson

100302 Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi-Anne Clausén

100216 Arbetsmiljö och företagets ekonomi: Vad kostar okunskapen?-Linda Rose

 

 

 

 

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile