Kalendarium EHSS' frukostseminarier

Frukostseminarier i Stockholm i samarbete med Ergonomisektionen/PT, hos ErgoHuset, Hornsgatan 134, normalt första tisdagen i varje månad , kl. 8.00-9.30.
Karta till ErgoHuset här.
Seminarierna är gratis för medlemmar i EHSS och Ergonomisektionen/PT!
Anmälningsplikten kvarstår dock!

Välkommen att anmäla dig till nästkommande seminarium här!

Det har varit svårt att boka seminariehållare för hösten 2018 men nu i alla fall ett seminarium spikat:

Tisdag 4/12: Hur får man till bra aktivitetsbaserade kontor?
Maral Babapour, Chalmers och Linda Rolfö, KTH
Maral och Linda har gemensamt drivit ett brett forskningsprojekt kring utformningen av
aktivitetsbeserade kontor och redovisar i detta seminarium sina samlade resultat.

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile