Kalendarium EHSS' frukostseminarier

Frukostseminarier i Stockholm i samarbete med Ergonomisektionen/PT, hos ErgoHuset, Hornsgatan 134, normalt första tisdagen i varje månad , kl. 8.00-9.30.
Karta till ErgoHuset här.
Seminarierna är gratis för medlemmar i EHSS och Ergonomisektionen/PT!
Anmälningsplikten kvarstår dock!

Välkommen att anmäla dig till nästkommande seminarium här!

För våren 2018 är ännu endast ett seminarium spikat. Vi hoppas kunna återkomma med flera senare seminarier.

Onsdag 7/2: Belastningsergonomisk riskbedömning
Per Lindberg, PREVENT och Göran M Hägg, ErgoMusic
Seminariehållarna har årlgen sedan många år givit kurser i ämnet vid Centrum för Belastningsskadeforskning vid Gävle Högskola. De ger en allmän översikt över ämnet och redovisar sina erfarenheter kring metodval.

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile