Kalendarium EHSS' frukostseminarier

Frukostseminarier i Stockholm i samarbete med Ergonomisektionen/PT, hos ErgoHuset, Hornsgatan 134, normalt första tisdagen i varje månad, kl. 8.00-9.30.
OBS! Vi inför från och med hösten 2015 gratis seminarier för medlemmar
i EHSS och Ergonomisektionen/PT! Anmälningsplikten kvarstår dock!

Välkommen att anmäla dig till nästkommande seminarium här!

Seminarieprogram för våren 2017 (ytterligare ett seminarium kan tillkomma senare i vår):

Tisdag 21/2 (OBS datum!): Skapa affärsmässiga fördelar med den människocentrerade organisationen - Tomas Berns, Ergolab och Björn Nilsson, SIS
Företag och organisationer måste arbeta strategiskt med tillgänglighet, användbarhet och andra områden som sätter människors behov i fokus. Det är en av huvudtankarna i en ny ISO-standard som handlar om den så kallade människocentrerade organisationen. Standarden - SS-ISO 27500 Den människo-centrerade organisationen - Syfte och allmänna principer), som är framtagen inom ergonomiområdet - beskriver de affärsmässiga fördelarna – och förklarar riskerna med att strunta i frågan. Den ger rekommendationer för hur en organisation kan styra sin verksamhet för att bli människocentrerad och därmed nå optimala resultat till exempel inom produktion, medarbetarnöjdhet och kundrelationer. Målgruppen är ledningsgrupper och styrelseledamöter.

Tisdag 4/4: Tillgänglighet – det Tvärsektoriella Taket i ett T
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet

Hans von Axelson är utredare på Myndigheten för delaktighet som är den övergripande myndigheten inom funktionshindersområdet. Han är aktiv inom standardisering i frågor som rör tillgänglighet, användbarhet och universell utformning. Vilka är utmaningarna, hur hänger ett rättighetsbaserat tankesätt med utgångspunkt från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ihop med utveckling och design för den mänskliga mångfalden och allas delaktighet? Hur kopplas detta ihop med en hållbar utveckling?

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile