Kalendarium EHSS' frukostseminarier

Frukostseminarier i Stockholm i samarbete med Ergonomisektionen/PT, hos ErgoHuset, Hornsgatan 134, normalt första tisdagen i varje månad (i höst två onsdagar), kl. 8.00-9.30.
OBS! Vi inför från och med hösten 2015 gratis seminarier för medlemmar
i EHSS och Ergonomisektionen/PT! Anmälningsplikten kvarstår dock!

Välkommen att anmäla dig till nästkommande seminarium här!

Seminarieprogram för hösten 2017:

Onsdag 4/10: Unik webbutbildning om ergonomi och arbetsmiljö
Gunnar Lagerström, PREVENT
Onhumanterms.org är en webbutbildning som handlar om hur arbete och teknik utformas på människans villkor. Den finns gratis tillgänglig på webben och har utvecklats i ett unikt samarbete mellan fem svenska universitet och Prevent. Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent, berättar om utbildningen.

Onsdag 8/11: Att ställa om till ett tillgängligt samhälle för allas, behov,
egenskaper och funktionsförmågor – vad betyder det?
Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet

Hans von Axelson är utredare på Myndigheten för delaktighet som är den övergripande myndigheten inom funktionshindersområdet. Han är aktiv inom standardisering i frågor som rör tillgänglighet, användbarhet och universell utformning. Vilka är utmaningarna, hur hänger ett rättighetsbaserat tankesätt med utgångspunkt från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ihop med utveckling och design för den mänskliga mångfalden och allas delaktighet? Hur kopplas detta ihop med en hållbar utveckling?

Tisdag 5/12: Metoder för hållbart och hälsofrämjande ledarskap
Andrea Eriksson, Skolan för teknik och hälsa, KTH
Andeas forskning är inriktad på psykosocial arbetsmiljö, ledarskap och organisering; hur det kan utvecklas, hur det påverkas vid förändringsarbete och dess betydelse för engagemang, hälsa och välbefinnande i arbetet. Hon medverkar för närvande i ett AFA-finansierat forskningsprojektet kring verksamhetsutveckling (Lean) i sjukvården; anställdas arbetsförhållanden och hälsa samt vårdens effektivitet och kvalitet.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile