Länkar

Myndigheter

Arbetsmiljöverket

Andra svenska organisationer

Ergonomisektionen/Sveriges fysioterapeuter

Centrum för belastningsskadeforskning (CBF), Högskolan i Gävle

Human Factors Network Sweden

Swedish Standards Institute

Nordiska ergonomiföreningar

NES, Nordiska Ergonomi och Human factors sällskapet

NEHF, Norsk forening for Ergonomi og Human Factors

ERY, Finsk Ergonomiförening

Vinnís, Island

IDA-Arbejdsmiljø, Selskap for Arbejdsmiljø, Danmark

Europeiska ergonomiföreningar

FEES, Federation of the European Ergonomics Societies

Ergonomics and Human Factors Society of the United Kingdom, England

Irish Ergonomics Association, Irland

Asociacion Espanola de Ergonomia, Spanien

CREE (Centre for Registration of European Ergonomists)

Ergonomiföreningar, övriga världen

IEA, International Ergonomics Association, IEA:s nyhetsbrev här.

HFES, Human Factors and Ergonomics Society, USA

Argentina Ergonomics Society, Argentina

Faktasidor

Belastningsergonomisk riskbedömning - Vägledning och metoder

Ergonomisk infrastruktur - En analysmetod framtagen av Cecilia Berlin, Chalmers för analys av samspelet ingenjörer - ergonomer på en arbetsplats.

Humanics - Fullmatat länkbibliotek med länkar till databaser och ergonomiska hjälpmedel på nätet.

Kompetenscentret för företagshälsovård

Arbetsmiljöforskning - Information från Afa Försäkrings program "Från ord till handling"

Svenska antropometriska data från Högskolan i Skövde.

....och lite skoj om Human factors från Amerikanska studenter .....

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile