Medlemskap

Instruktioner om registrering av medlemskap längst ner på sidan!

Som medlem i EHSS får Du:

* Tillgång till ett stort, viktigt och spännande nätverk

* Fortlöpande aktuell information genom nyhetsbladet EHSS-nytt som utkommer fyra gånger per år

* Reducerad avgift på NES' och IEA:s konferenser samt EHSS' frukostseminarier

* Reducerad avgift vid ansökan om auktorisation som European Ergonomist (se Auktorisation)

* Inbjudan till regionala seminarier och temadagar

* Möjlighet att söka EHSS' stipendium. Se mera här.

* Åtkomst till våra medlemssidor bl. a. med:

* Vår medlemsmartrikel som uppdateras 1/10 varje år

* Senaste och tidigare EHSS-nytt och ESS-nytt

* Speciella sidor för nätverken BEN och REN

EHSS tillämpar ett internetbaserat system för att anmäla medlemskap.
Du anmäler medlemskap via läken nedan. Faktura för medlemsavgiften detta år kommer sedan automatiskt efter någon vecka till den e-post- eller vanliga adress som du anger. Dessa uppgifter står sedan kvar så länge du är medlem i EHSS och faktura på årsavgiften kommer automatiskt även kommande år utan att du behöver göra någonting.

De uppgifter du matar in är i sin helhet endast tillgängliga för EHSS’ kassör och webmaster.
E-postadresserna användes för distribution av EHSS-nytt och annan information från föreningen. Delar av registret distribueras enligt tidigare till EHSS’ medlemmar. Ingen information i registret får spridas utanför EHSS.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår och är:

Normal 375 kr/år  
Senior 175 kr/år (Avser person som inte längre förvärvsarbetar)
175 kr/år (Studiemedelsberättigade studier och doktorander)

Välkommen att registrera medlemskap genom att gå in här!

Ändringar av inmatade uppgifter (speciellt viktigt med aktuell e-postadress!) görs via e-mail till denna adress.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile