Medlemskap

Instruktioner om registrering av medlemskap längst ner på sidan!

Som medlem i EHSS får Du:

* Tillgång till ett stort, viktigt och spännande nätverk

* Fortlöpande aktuell information genom nyhetsbladet EHSS-nytt som utkommer fyra gånger per år

* Reducerad prenumerationsavgift på vissa vetenskapliga tidskrifter och rabatt på vissa böcker

* Reducerad avgift på NES' och IEA:s konferenser samt EHSS' frukostseminarier

* Reducerad avgift vid ansökan om auktorisation som European Ergonomist (se Auktorisation)

* Inbjudan till regionala seminarier och temadagar

* Möjlighet att söka EHSS' stipendium. Se mera här.

* Åtkomst till våra medlemssidor bl. a. med:

* Vår medlemsmartrikel som uppdateras 1/10 varje år

* Senaste och tidigare EHSS-nytt och ESS-nytt

EHSS tillämpar ett internetbaserat system för att anmäla medlemskap.
Du anmäler medlemskap via läken nedan. Faktura för medlemsavgiften detta år kommer sedan automatiskt efter någon vecka till den e-post- eller vanliga adress som du anger. Dessa uppgifter står sedan kvar så länge du är medlem i EHSS och faktura på årsavgiften kommer automatiskt även kommande år utan att du behöver göra någonting.

De uppgifter du matar in är i sin helhet endast tillgängliga för EHSS’ kassör och webmaster.
E-postadresserna användes för distribution av EHSS-nytt och annan information från föreningen. Delar av registret distribueras enligt tidigare till EHSS’ medlemmar. Ingen information i registret får spridas utanför EHSS.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår och är:

Normal 400 kr/år  
Senior 200 kr/år (Avser person som inte längre förvärvsarbetar)
200 kr/år (Studiemedelsberättigade studier och doktorander)

Välkommen att registrera medlemskap via e-post till denna adress.

Ändringar av inmatade uppgifter (speciellt viktigt med aktuell e-postadress!) görs via e-mail till denna adress.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile