Nätverk

EHSS har idag tre nätverk för olika inriktningar:

 

BEN - Belastningsergonomiskt nätverk

BEN är ett ideellt nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av belastningsergonomi. Nätverket avser att vara ett forum för goda samarbeten för alla som har intresse för, berörs av och arbetar med belastningsergonomiska frågor.

 

REN - Röstergonomiskt nätverk

REN är ett ideellt nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av röstergonomi. Termen ”röstergonomi” introducerades av finska forskare som studerade arbetsmiljöns betydelse för röstanvändningen och riskfaktorer för röstproblem.

 

SNiS - Synergonomiskt nätverk i Sverige

SniS är ett ideellt nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av synergonomi. Synergonomi är en mulitidisciplinär vetenskap gällande synprocesser och hur dessa påverkar interaktionen mellan människan och hennes omgivning.


Läs mer om våra nätverk på EHSS' medlemssida (med lösenord)!

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile