Untitled Document


Välkommen till sidan för anmälan till EHSS' frukostseminarier!
Dessa ges i samarbete med Ergonomisektionen inom Fysioterapeuterna.

Välkomna till vårens seminarier! Seminarierna hålls hos Ergohuset, Hornsgatan 134. Karta till adressen här.
Vi har numera slopat seminarieavgiften för medlemmar i EHSS och Fysioterapeuterna/Ergonomisektionen!
För den som inte är medlem i någondera tar vi ut en seminarieavgift på 200:-

Dock kvarstår anmälningsplikten! Den som anmäler sig men uteblir och dessutom ej avanmäler sig
dagen innan seminariet eller inte sjukanmäler sig senast samma dag fakturerar vi en avgift på 150:- för medlemmar!
Detsamma gäller oanmäld närvaro! Se mera om hur man avanmäler sig nedan!

Oanmäld frånvaro eller närvaro för icke medlemmar faktureras 250:-.

Jag anmäler mig till seminariet den 7:e februari med titeln: Belastningsergonomisk riskbedömning
Per Lindberg, Centrum för belastningsskadeforskning, Gävle högskola, Göran M Hägg, ErgoMusic

*Förnamn:

*Efternamn:

*Arbetsplats/arbetsgivare/organisation:
Om du är pensionär eller studerande, skriv just detta!

*E-postadress:

*Telefon (lämpligen mobilnummer):

*Jag är medlem i (ett och endast ett av nedanstående tre alternativ måste anges):


Jag uppfyller inget av ovanstående två alternativ. Seminarieavgift 200 kr som betalas enligt nästa punkt:

Betalningsalternativ för icke medlemmar:
önskar att avgiften faktureras (fyll i fakturaadress nedan!)
OBS! Vi tar ut en fakturavgift på 50 kr vid pappersfaktura per post.

Glöm nu inte att skicka in uppgifterna genom att klicka på knappen längre ner i formuläret!

-----------------------------------------------------------------------------
Fakturaadress (endast vid fakturering för icke medlemmar!):

Namn eller Företag: Endast vid faktura

Ev. referens: Endast vid faktura

Postadress: Endast vid faktura

Postnummer: Endast vid faktura

Ort: Endast vid faktura
-----------------------------------------------------------------------------

Om jag inte valt fakturaalternativet förbinder jag mig att min seminarieavgift (endat icke medlemmar) finns inne på
PlusGiro 30 44 23-7 senast dagen innan seminariedagen och att jag anger mitt namn i meddelanderutan.

* Kryssa i rutan
för att bekräfta att du förstått villkoren för anmälan/avanmälan ovan och betalningsvillkoren för icke medlemmar (även vid fakturering)!

Klicka på knappen nedan för att skicka in dina uppgifter! När uppgifterna gått in korrekt skall du få en omgående bekräftelse i ett nytt fönster. Du kommer också att få en bekräftelse till den e-postadress du angivit. (Tyvärr verkar Google-mail (@gmail) för närvarande tillämpa ett spamfilter som stoppar dessa automatiskt genererade mail).

När uppgifterna är inskickade kan de inte ändras via detta formulär! Se nedan angående sjudom/förhinder!

Inbetald avgift från icke medlemmar återbetalas vid sjukdom om anmälan sker senast seminariedagen
eller annat förhinder dagen innan seminariet per telefon eller SMS 070-262 48 02, eller per e-post
till denna e-postadress. Denna adress och tfn-nummer gäller även för avanmälan för medlemmar.

Vid mycket stor anslutning finns en risk att vi måste säga nej till deltagande. Detta meddelas dock snarast per e-post/tfn
och eventuella inbetalda pengar återbetalas naturligtvis. Vid för få anmälningar kan seminariet också ställas in och inbetalda pengar återbetalas naturligtvis även då!

Har du fyllt i alla obligatoriska *uppgifter? Om inte, får du ett felmeddelande när du försöker skicka in dina uppgifter!

Tack för din anmälan till seminariet och välkommen!

Du kan radera uppgifterna i formuläret men inte återta redan inskickad anmälan (se sjukanmälan ovan!):

Har du synpunkter på eller problem med detta formulär, v. g. kontakta arrangören.