Vinnare EHSS Studentpris 2016

Årets mottagare av EHSS Studentpris 2016 heter alltså Johan Nordström från KTH Skolan för teknik och hälsa med ett arbete som skrevs för magisterprogrammet Ergonomi och MTO.

Studentpriskommittén i år består av Dr Cecilia Österman, IVL Svenska Miljöinstitutet och Linnéuniversitetet, Dr Helena Strömberg, Chalmers tekniska högskola, samt Docent Mikael Blomé, Lunds universitet.

Kommitténs motivering lyder:
Examensarbetet ”Ett MTO-perspektiv på rökdykning – Arbetsuppgiften, tillbud och olyckor” av Johan Nordström har lyckats med ambitionen att ur ett ergonomiskt perspektiv undersöka vad som orsakar tillbud och olyckor samt ge välgrundade rekommendationer för ökad säkerhet i den extremt utsatta arbetssituation som rökdykning kan innebära. Den inledande prologen väcker med en dramatisk berättelse en nyfikenhet hos läsaren för rökdykares utsatthet varefter studien föredömligt presenteras som ett arbetsplatsnära forskningsprojekt där det empiriska materialet omfattat flera relevanta och arbetslivsaktuella perspektiv. I en djuplodande analys och diskussion visar Nordström på en forskningsmässig skärpa och lyckas få in ett gediget helhetsperspektiv i en komplex arbetssituation. Examensarbetet är mycket välskrivet och visar på betydelsen av ett MTO-perspektiv för genomförande av konkreta och mycket krävande arbetsuppgifter.

Uppsatsen i fulltext finns här: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:871821/FULLTEXT01.pdf

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile