Vinnare EHSS Studentpris 2017

Vi har utsett vinnaren av EHSS Studentpris 2017!

Det är Martin Rydell vid Jönköpings universitet som skrivit masteruppsatsen Improving the organisational and social work environment. A case study in Swedish construction industry

Årets studentpriskommitté består av Cecilia Österman, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Helena Strömberg, postdoktor vid Chalmers tekniska högskola och Gesa Praetorius, postdoktor vid Linnéuniversitetet.

Kommitténs motivering lyder:
Examensarbetet Improving the organisational and social work environment. A case study in Swedish construction industry, av Martin Rydell undersöker hur ett svenskt företag inom byggindustrin kan arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, beskriver vilka utmaningar företaget står inför, samt hur arbetsmiljöarbetet lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter på området. Ämnet är högaktuellt och berör viktiga aspekter av det moderna arbetslivet. Rydell levererar en väl genomförd fallstudie inom en bransch som annars ofta förknippas med fysiska arbetsmiljörisker. Examensarbetet är mycket välskrivet med tydlig struktur och är ett gott exempel på ergonomi med helhetsperspektiv. De avslutande rekommendationerna ramar in arbetet på ett bra sätt. De praktiska råd som ges för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet bedöms vara användbara för chefer, medarbetare och skyddsombud även utanför den undersökta organisationen.

Uppsatsen i fulltext finns här!

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile