Vinnare EHSS Studentpris 2018

2018 års vinnare av EHSS studentpris är Amanda Lövgren och Madeleine Sjödin!


Amanda och Madeleine belönas med årets studentpris för sin magisteruppsats ”Leanorienterat förändringsarbete i handeln” som lades fram 2017 vid Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för Teknik och Hälsa.

Årets studentpriskommitté består av Gesa Praetorius, postdoktor vid Linnéuniversitetet, Jonas Borell, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet och Jörgen Frohm, forskningsportföljdledare vid Trafikverket.

Kommitténs motivering lyder:
Examensarbetet ”Leanorienterat förändringsarbete i handeln” av Amanda Lövgren och Madeleine Sjödin undersöker effekterna av ett leanorienterat förändringsarbete på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön utifrån en fallstudie i tre butiker i Västsverige. Vidare diskuterar författarna svagheter och framgångsfaktorer i implementationen och bidrar därmed till ny kunskap om lean och arbetsmiljöeffekter i handeln, en domän där den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön inte har fått mycket uppmärksamhet inom ergonomiforskning.
Examensarbetet är mycket välskrivet med en tydlig struktur, bra språk och noggrann förankring i aktuell forskningslitteratur. Arbetets diskussion och slutsatser presenterar en bra bas för vidare forskning inom området och bidrar till kunskapsspridning gällande leanfilosofin och verktyg inom handelsbranschen.
De praktiska råden om leanorienterat förändringsarbete kan bidra till en bättre förståelse av lean och dess effekter på den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Uppsatsen ger dessutom inblick i olika framgångsfaktorer som kan vara relevanta för både anställda och chefer inom handeln.

 

Uppsatsen i fulltext finns här!

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile