EHSS’ studentpris

I april delar EHSS, ut ett studentpris för ett studentprojekt i ergonomi och human factors på universitetsnivå. Alla studenter vid svenska universitet och högskolor kan ansöka om priset oberoende av nationalitet och ålder, likaså svenska studenter vid utländska universitet. Studentprojektet ska omfatta minst 15 högskolepoäng (ECTS). Det ska ha genomförts tidigast under vårterminen året innan.

Varje år sänder EHSS ut en speciell inbjudan till universitet och högskolor för att uppmärksamma studentpriset. Ansökan ska sändas till EHSS’ studentpriskommitté c/o kommittéordföranden. I ansökan skall bifogas hela uppsatsen med eventuella bilagor samt ett separat abstract på engelska.

Priset utgörs av att en representant för det vinnande bidraget får delta i den följande NES-konferensen (Nordiska ErgonomiSällskapet) i något nordiskt land med betald resa till och från konferensen inkl. uppehälle. Vinnaren tävlar ävenför NES’ studentpris som Sveriges kandidat för det nordiska studentpriset.

EHSS’ studentpriskommitté utses i början av varje läsår av EHSS’ styrelse. Den består av tre medlemmar som representerar universitet och högskolor. Ordföranden väljs för två år och medlemmarna för ett år i taget. EHSS’ studentpriskommitté är helt oberoende av EHSS och har fullt mandat att utse studentprisets vinnare utan att tillfråga EHSS’ styrelse.

För 2019 är Cecilia Österman ordförande i studentpriskommittén och hon lämnar närmare upplysningar och tar emot bidrag på denna adress. NES-konferensen går i år i Helsingör 25-28 augusti. Deadline för bidrag 8:e mars. Besked om vinnare annonseras den 1/4.

Välkomna med era bidrag!

 

Vinnare av EHSS studentpris:

2018: Amanda Lövgren och Madeleine Sjödin

2017: Martin Rydell

2016: Johan Nordström

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile