EHSS’ studentpris

I juni delar EHSS, ut ett studentpris för ett studentprojekt i ergonomi på universitetsnivå. Alla studenter vid svenska universitet och högskolor kan ansöka om priset oberoende av nationalitet och ålder, likaså svenska studenter vid utländska universitet. Studentprojektet ska omfatta minst 15 högskolepoäng (ECTS). Det ska ha genomförts tidigast under vårterminen året innan och blivit godkänt tidigast i juni samma år.

Varje vår sänder EHSS ut en speciell inbjudan till universitet och högskolor för att uppmärksamma studentpriset. Ansökan ska sändas till EHSS’ studentpriskommitté c/o kommittéordföranden. Vinnaren kommer att meddelas per post i slutet av juni. I ansökan skall bifogas hela uppsatsen med eventuella bilagor samt ett separat abstract på engelska.

Priset utgörs av att en representant för det vinnande bidraget får delta i den följande NES-konferensen (Nordiska ErgonomiSällskapet) i något nordiskt land med betald resa till och från konferensen inkl. uppehälle. Vinnaren har fram till 2012 även tävlat för NES’ studentpris som Sveriges kandidat för det nordiska studentpriset. Det är dock i skrivande stund osäkert om NES kommer att ha någon studentpritävling 2015.

EHSS’ studentpriskommitté utses i början av varje läsår av EHSS’ styrelse. Den består av tre medlemmar som representerar universitet och högskolor. Ordföranden väljs för två år och medlemmarna för ett år i taget. EHSS’ studentpriskommitté är helt oberoende av EHSS och har fullt mandat att utse studentprisets vinnare utan att tillfråga EHSS’ styrelse.

För 2017 är Cecilia Österman vid IVL ordförande i studentpriskommittén och hon lämnar närmare upplysningar och tar emot bidrag på denna adress. NES-konferensen går i år i Lund 20-23 augusti. Deadline för bidrag 26:e maj. Besked om vinnare lämnas senast den 22/6.

Välkomna med era bidrag!

 

Vinnare av EHSS studentpris:

2017: Martin Rydell

2016: Johan Nordström

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile