Jag heter Annika Szabo Portela och är medlem i EHSS styrelse sedan 2018. Jag är leg. logoped och disputerade 2017 vid Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk, vetenskap, intervention och teknik. Min avhandling undersökte kvinnorösten i röstkrävande arbeten med hjälp av bärbara röstackumulatorer.

Jag är aktiv inom Röstergonomiskt nätverk (REN), en av EHSS undergrupper. Då röstergonomi är ett relativt nytt område önskar jag genom EHSS verka för att öka medvetenheten om faktorer i arbetsmiljön som förbättrar möjligheterna till talförståelse, talarkomfort och hållbar rösthälsa. Trots att röstproblem är vanligt förekommande i röstkrävande yrken är bristen på kunskap, resurser och verktyg för att utföra röstriskbedömning i kommunikationsintensiva miljöer betydande. 

I min nuvarande position som postdoktor på KTH (CBH Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Avdelningen för människa och kommunikation) har jag nytta av min kliniska erfarenhet i samarbetet med ingenjörer och ergonomer i utvecklingen av digitala metoder för mätning av röstanvändning i dagliga livet.

Som logoped har jag arbetat kliniskt med vuxna och barn med neurologiska kommunikationsstörningar. Jag har internationell erfarenhet från att vara doktorand vid City University i London och jag har arbetat som koordinator på INSEAD business school i Fontainebleau, Frankrike, och som clinical research associate i Paris. Jag undervisar på Logopedprogrammet på KI och på KTH är jag kursansvarig för examensarbete inom teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling.

 

Du når mig via e-post på den här adressen.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile