Jag heter Göran M Hägg och kom in i ESS’ styrelse våren 2003. Jag var tidigare anställd vid Arbetslivsinstitutet och dess föregångare i Stockholm ända sedan 1977 och arbetar sedan institutets nedläggning 2007 som frilans, huvudsakligen med undervisning inom ergonomiområdet men har också knytningar till Centrum för Belastnings-skadeforskning vid Högskolan i Gävle och Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH. Jag är grundutbildad inom elektronik och medicinsk teknik vid Chalmers Tekniska Högskola men har sedan flera decenier en vetenskaplig hemvist inom belastningsergonomin. Jag disputerade 1991 på en avhandling som rörde skulder/nackbesvär och EMG-signaler. Jag är också pappa till den så kallade Askungehypotesen. Under senare år har verkat allt mera inom mera företagsrelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt, t.ex. inom slakteri- och städbranscherna.

Jag bedriver sedan några år en enskild firma. På dess hemsida, www.ergomusic.se, kan Du läsa mer om mig.

Du når mig på min e-postadress.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile