Jag heter Hillevi Hemphälä och är ledamot i EHSS styrelse sedan 2006. Jag disputerade 2014 arbetar nu som forskare vid Designcentrum (EAT), Lunds Universitet och som optiker några timmar i veckan. När jag gick ut optikerutbildningen insåg jag vikten av den visuella miljön i arbetslivet och läste då på Ljushögskolan i Jönköping, för att jag ville lära mig mer om ljuset. 2008 tog jag min licentiatexamen vid Linköpings Universitet, i Industriell Arbetsvetenskap, med inriktning på Synergonomi.

Mitt stora intresse i arbetslivet är att försöka sprida vikten av en bra visuell miljö och att öka kunskapen om synergonomins betydelse. Med min bakgrund som optiker har jag en god förståelse för ögats förmåga. Jag föreläser om synergonomi, belysning, ögats åldrande och andra områden inom synergonomi både för optiker, ergonomer och annan sjukvårdspersonal. Då ögonbesvär starkt är knutet till muskuloskeletal belastning så inriktar sig min forskning på vad man kan göra för att minska både ögonbesvär och muskuloskeletala besvär. Snart kommer vi troligen att starta en fristående kurs i synergonomi för ergonomer, sjukgymnaster och övrig sjukvårdspersonal här i Lund - så håll ögonen öppna!

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile