Jag heter Jörgen Frohm och är bosatt i Göteborg. Till vardags arbetar jag med forsknings och innovationsfrågor på Trafikverket. Jag har en bakgrund som civilingenjör i maskinteknik från Linköping, med inriktning mot ergonomi. År 2008 disputerade jag på Chalmers med en avhandling om automationsnivåer inom produktionsområdet. Syftet med min forskning var att hitta en balans i hur långt man bör gå med automatiseringen för enskilda produktionsuppgifter. Målet var att nyttja automatiseringens potential, utan att man som användare tappar kontrollen över det automatiserade stödet.

Efter forskarutbildningen har jag arbetat med människa-teknikfrågor inom den norska olje & gasindustrin, som inom svensk kärnkraft och tågledning. I dag leder jag arbetet inom en av Trafikverkets forsknings- och innovationsportföljer.

Du når mig via e-post på den här adressen.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile