Mitt namn är Olle Janzon. Jag har arbetat som ergonom i drygt 25 år inom olika områden; företagshälsovård, universitetet, arbetslivsinriktad rehabilitering samt tung industri. Min tidigare bakgrund är leg. sjukgymnast, har även arbetat som leg. sjuksköt. Jag har gått magisterutbildning i ergonomi och arbetsmiljöledning. Sedan 2004 arbetar jag som ergonom på SSAB Europe FHV i Luleå. Under denna tid har jag bl. a. varit med och utvecklat ett arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Jag är även starkt engagerad i utbildning inom belastningsergonomi och hälsofrämjande arbete. Jag upplever att den förändrade belastningsproblematiken från rörligt till stillasittande innebär en stor utmaning och möjlighet för oss som arbetar inom detta område. Under hösten 2016 har jag varit med och startat upp ett belastningsergonomiskt nätverk (BEN) i EHSS. Eftersom jag är ensam i min yrkesroll finns ett behov av att delta i ergonomiska nätverk, både lokala och nationella, och ser därför EHSS som ett viktigt forum för att kunna hålla sig uppdaterad vad som händer inom området samt att kunna diskutera ergonomiska frågeställningar och dela med sig av egna erfarenheter.

Du når mig via e-post på den här adressen.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile