Mitt intresse för arbetsmiljö i stort och belastningsergonomi i synnerhet startade redan under min utbildning till fysioterapeut, och efter ett par år inom primärvård och ortopedisk rehabilitering började jag 2003 att arbeta som ergonom på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Parallellt med mitt arbete där väcktes mitt forskningsintresse och 2008 disputerate jag på Karolinska Institutet med en avhandling som handlade om arbetets och ärftlighetens betydelse för besvär i nacke/skuldra och ländrygg.

Åren som följde blev jag mer och mer involverad i forskning och utbildning och under åren 2009-2015 delade jag min tid mellan arbete som forskare inom ergonomi på KTH, Kungl. tekniska högskolan och som programansvarig för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid Karolinska Institutet som utbildar blivande företagssköterskor, ergonomer och beteendevetare för arbete inom företagshälsovården (FHV).

Jag arbetar idag som verksamhetschef och ergonom vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i Uppsala. Jag är också anknuten forskare vid Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.

Mina huvudsakliga forskningsintressen gäller metoder och praxis för företagshälsovården, direkta och indirekta metoder för att mäta fysisk belastning, och hur arbete kan organiseras för att undvika skadlig belastning. Jag har också ett stort intresse för scenkonstens arbetsmiljö och arbetsvillkor och där framförallt förebyggande av belastningsskador bland musiker.

Allt gott,

Teresia

 

Du når mig via e-post på den här adressen.

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile