EHSS' styrelse 2017

Klicka på namnen för en presentation!

Ordförande

Jane Ahlin

Vice ordförande

Anna-Lisa Osvalder

Kassör

Annika Szabo Portela

Ledamöter

Lesya Elam

Göran M Hägg

Olle Janzon

Martin Odenhäll

Mathias Stavervik

Cecilia Österman

Suppleanter

Jörgen Frohm

Teresia Nyman

 

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile