EHSS' styrelse 2019

Klicka på namnen för en presentation!

Ordförande

Jane Ahlin

Vice ordförande

Cecilia Österman

Kassör

Maral Babapour

Ledamöter

Denis Coelho

Göran M Hägg

Olle Janzon

Anna Lundblad

Mathias Stavervik

Anna-Lisa Osvalder

Jörgen Frohm

Suppleanter

Teresia Nyman

 

 

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile