Temaområden

EHSS har flera temaområden med olika inriktningar:

Belastningsergonomi

BEN (Belastningsegonmiskt nätverk) är ett ideellt nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av belastningsergonomi. Nätverket avser att vara ett forum för goda samarbeten för alla som har intresse för, berörs av och arbetar med belastningsergonomiska frågor.

 

Kognitionsergonomi

 

Röstergonomi

REN (Röstergonomiskt nätverk) är ett ideellt nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av röstergonomi. Termen ”röstergonomi” introducerades av finska forskare som studerade arbetsmiljöns betydelse för röstanvändningen och riskfaktorer för röstproblem.

 

Synergonomi

Synergonomi är en mulitidisciplinär vetenskap gällande synprocesser och hur dessa påverkar interaktionen mellan människan och hennes omgivning.User Experience

 


Läs mer om våra temaområden på EHSS' medlemssida (med lösenord)!

 

Ergonomi och Human factors Sällskapet, Sverige, c/o Jane Ahlin, Västerby Sjöskogen 524, 459 94 Ljungskile